Dự án nồi hơi Tầng Sôi công suất 12 tấn

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH POS-DCS
Quốc gia Hàn Quốc
Địa điểm KCN Nhơn Trạch 5, Đồng Nai
Thực hiện dự án Công ty CP ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng CJSC
Tư vấn thiết kế Công ty TNHH NST D&C
Hoàn thành Đang thi công