Dự án nồi hơi Tầng Sôi công suất 20 tấn

Danh mục:

Chi tiết dự án

Hệ thống 2 nồi hơi Tầng sôi công suất 20 Tấn/h công suất của hệ thống lên tới 50 tấn/h